MSSJ

Bancian Instrumen Kemudahan dan Prasarana Sukan Sekolah (i-KePS)

Pengisian i-Keps 2018 telah berlangsung di Negeri Johor. Pengisian secara berpusat mengikut daerah akan dilaksanakan sehingga pertengahan November. 

Tahniah diucapkan kepada semua Setiausaha Sukan Sekolah yang terlibat dalam melengkapkan pengisian secara dalam talian.