Misi, Visi, & Objektif


Misi

  • Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Visi

  • Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Objektif

  • Melahirkan insan yang cemerlang dari segi intelek, rohani dan jasmani
  • Melahirkan insan yang mempunyai budaya ilmu kemahiran berfikir, berakhklak terpuji, celek sains dan teknologi
  • Meningkatkan kecemerlangan kepimpinan dan dan pengurusan organisasi